Proje Faaliyetleri kapsamında Mardin’de 07-08.01.2020 Tarihlerinde içerisinde turistik kapasitesi bulunan otel yönetici ve sorumlu çalışanlarına yönelik otel Yeşil Yıldız Eğitimi düzenlenmiştir. Eğitimde Yeşil Yıldız Kavramı, Yeşil Yıldız Dünyadaki Rolü ve Uygulamaları, Türkiye’de Yeşil Yıldız, TS EE ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, Doğal kaynakların korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesi, Turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve Uygulamada Belediyeler ve İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İş birliği ve eş güdümün sağlanması konuları üzerinde durulmuştur. Akabinde 14.01.2020 tarihinde ilgili paydaşların katılımıyla Mardin İlinde faaliyet gösteren Otel ve restoranlar mevcut atık yönetimi ve denetimi, Ulusal düzeyde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen sıfır atık projesi konularının tartışıldığı, mevcut atık yönetiminin iyileştirilmesine yönelik alınabilecek tedbirlerin görüşüldüğü ilgili paydaş kurum ve kuruluşların katıldığı bir çalıştay düzenlenmiştir. Büyükşehir Belediyesi, Artuklu Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla atık yönetiminin iyileştirilmesi ve sıfır atık projesi kapsamında alınabilecek tedbirler görüşülmüş ve iş birlikleri yürütülmüştür. Çalıştay süreci ve sonrasında proje ekibi tarafında yapılan çalışmalar rapor haline getirilmiş ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmıştır.