Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) bünyesinde yürütülen, Granada TSO işbirliği ile Mardin TSO Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında turizm paydaş larına yönelik Konaklama Yönetimi Eğitimi otel ve restoranlardan tem silcilerin katılımıyla 21 Kasım Perşembe günü Reyhani Kasrı Otel’de gerçekleştirildi.

Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi hocalarının hazırlamış olduğu prog ramın açılışında Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Tutaşı katılımcılara teşekkür ederken, projenin koordinatörü Merve Durak projenin sektörel kapasite geliştirme kapsamında gerçek leştirilen faaliyetlerini ve saha çalışmalarının sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verildi.