Kurumsal kapasite bileşeni, üç faaliyet grubu olarak planlanmıştır.

 

1- Kurumsal İhtiyaç Analizleri

2- Karşılıklı Çalışma Ziyaretleri

3- Değerlendirme ve Karar Verme Toplantıları

Kurumsal İhtiyaç Analiz Çalışmaları

1- Kurumsal ihtiyaç Analizi Anket Çalışması

 

Kurumsal ihtiyaç analizi çalışmalarının ilk aşamasında Mardin Ticaret ve Sanayi Odası’nın üye ve personellerinin memnuniyet düzeylerini ölçmeye yönelik anket uygulanmıştır. Anket, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası’nın 50 üye ve 14 personeline yönelik uygulanmış olup memnuniyet düzeyleri analiz edilerek raporlanmıştır.

 

2- Odak Grup Toplantıları ve Görüşmeler

 

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası’nın hizmet verdiği birimlerine yönelik personellerle görüşmeler yapılmış olup bu görüşmeler kapsamında tüm birimlere yönelik proses ve prosedürler belirlenmiştir. Bu çalışmalar ve elde edilen sonuçlar odanın akreditasyon ve stratejik plan çalışmalarına dahil edilmiştir.

 

3- Kurumsal Stratejik Hedeflerin İncelenmesi ve Sektörel Kapasite Geliştirme Çalıştayları

 

Proje kapsamında Mardin Ticaret ve Sanayi Odası’nın mevcut stratejik amaç ve hedefleri incelenmiş, mevcut Stratejik Planı’nın süresi bitmiş olup tüm stratejik amaç ve hedeflerin yenilenmesi, meclis ve yönetim kurulu organlarının destekleriyle karara bağlanmıştır. Çalıştaydan elde edilen sonuçlar dikkate alınarak, Kurumsal Kapasite Bileşeni kapsamında proje ekibi projenin sürdürülebilirliğine de katkı sağlamak amacıyla proje faaliyetleri kapsamında bulunmadığı halde akreditasyondan düşmüş olan Mardin TSO’nun tekrar akredite olmasına yönelik olarak çalışma yürütmüş. Bu çerçevede MTSO 2019-2022 Kurumsal Stratejik Planı hazırlanmış, Toplam Kalite Belgesi ve  C Sınıfı akreditasyon belgesi alınmıştır.

Karşılıklı Çalışma Ziyaretleri

1- Granada TSO-Mardin TSO Ziyareti

 

2019 Yılı 11-13 Aralık Tarihleri içerisinde Granada TSO adına 5 kişilik bir heyet proje faaliyetleri kapsamında Mardin’e gelmiştir. Ziyaret sürecinde odaların yapısal durumları, faaliyetleri ve Granada TSO’nun başarılı uygulamalarını içeren Oda bünyesinde 1 adet ve Ajans ev sahipliğinde İspanya, Endülüs Bölgesi ve Granada’nın turizm alanında ki başarılı uygulamalarını ve tecrübe paylaşımını esas alan 1 adet geniş katılımlı paydaş toplantısı düzenlenmiştir. Süreçte yapılan tüm çalıştay ve toplantılar raporlanmış ve ilgili paydaş kurum ve kuruluşlarla paylaşılmıştır.

 

2- Mardin TSO- Granada TSO Ziyareti

 

Değerlendirme ve Karar Verme Toplantıları