Sektörel kapasite bileşeni, üç faaliyet grubu olarak planlanmıştır.

1- Mevcut Durum Analizi

2- Karşılıklı Çalışma Ziyaretleri

3- Değerlendirme ve Karar Verme Toplantıları

Mevcut Durum Analiz Çalışmaları

1- Saha anket çalışmaları

 

Projenin sektörel kapasite geliştirme faaliyetleri çerçevesinde yürütülen anketler 3 ayrı hedef gruba yönelik olarak tasarlanmış ve yürütülmüştür.20 adet kamu personeli,10 adet otel ve restoran işletmecisi,50 adet yerli ve yabancı turist olmak üzere toplamda 80 adet anket yürütülmüş ve sonuçları değerlendirmeye alınmıştır.

 

2- Odak Grup Toplantıları

 

Proje kapsamında, yürütülen anket sonuçları ilgili paydaşlarla paylaşılarak görüşleri alınmıştır.

 

3- Çalıştaylar

 

Mardin Turizm Sektöründe Yönetişim ve İşletmeler (Otel ve Restoranlar Özelinde) Hizmet Standartlarının İyileştirilmesi Çalıştayları Amaç Mardin turizm sektöründe yönetişim ve hizmet standartları (otel ve restoranlar özelinde) ile ilgili sektördeki temsilcilerden de görüş alarak projede planlanan mevcut durum analizi çalışmasına veri sağlamaktır.

 

Karşılıklı Çalışma Ziyaretleri

1- Granada TSO-Mardin TSO Ziyareti

Karşılıklı çalışma ziyaretlerinin ilk aşaması Granada Ticaret ve Sanayi Odası’nın Mardin Ticaret ve Sanayi Odasına ziyareti ile gerçekleşmiştir. Proje faaliyetleri kapsamında, Mardin Turizm sektöründe yönetişim ve işletmeler (otel ve restoranlar özelinde) hizmet standartlarının iyileştirilmesi Granada TSO ve Mardin TSO arasında Tecrübe Paylaşımı toplantısı düzenlendi. Toplantıya ilimize çalışma ziyaretinde bulunan Granada TSO, Granada Turizm Kurulu ve Granada Turizm İşletmeleri Federasyonunda görevli 5 kişilik heyet ve ilimizde turizm sektöründe faaliyet gösteren kamu, özel sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağladı.

 

2- Mardin TSO- Granada TSO Ziyareti

 

Değerlendirme ve Karar Verme Toplantıları