Proje faaliyetleri, iki eksen üzerinde geliştirilecek iş birliğine dayalı olarak planlanmıştır. Bu eksenlerden birincisi, Mardin TSO ve üyelerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi yoluyla kapasitenin arttırılmasıdır. İkinci eksen, turizm sektörü üzerinden geliştirilecek iş birliği ile Mardin TSO ve üyelerinin sektörel kapasitelerinin artırılmasıdır.