Türkiye-AB İş Diyaloğu Projesinin Genel Amacı

Türk Odaları ile AB'deki meslektaşları arasındaki karşılıklı bilgi ve anlayışın güçlendirilmesi, böylece AB ile Türk iş dünyası topluluklarının entegrasyonunu teşvik edilmesi ve bu alanda karşılaşılan fırsat ve zorlukları hakkında daha güçlü bir farkındalık sağlanmasıdır.
TEBD programı, sivil toplum üyesi olarak Türk ve Avrupa Odalarının karşılıklı işbirliğini geliştirmelerini, Türk Odalarının kapasitelerini ve AB’ye katılım sürecindeki rollerini artırmalarını sağlayacak ve Türkiye ile AB arasında devam eden müzakere süreci ve Gümrük Birliği’nin devam eden reform sürecini desteklemektedir. Proje TEBD Programı tarafından desteklenmiştir.

Projenin Arka Planı

Mardin, kültür ve medeniyetin beşiği olan Mezopotamya'nın kuzeyinde yer alan geçmişten bugüne binlerce yıl birçok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, özgün mimarisi, zengin mutfağı ve yerel el sanatları ile tanınan tarihi bir kenttir. Ancak, şehir sahip olduğu yüksek turizm potansiyeline rağmen yeterince yerli ve yabancı turistleri çekememektedir. Şehrin, Ülkenin sosyoekonomik açıdan ülkenin en az gelişmiş bölgesi içerisinde yer almış olması, geçmiş dönemlerde yaşanan terör olayları doğrudan merkezinde yer almamakla birlikte Mardin ilini de etkilemiştir. İfade edilen sorunların yanı sıra bölge turizmini doğrudan etkileyen 2 önemli yapısal faktörden söz edilebilir. Bu faktörlerden ilki; turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yeterli kurumsal ve sektörel kapasiteye sahip olmamasıdır. İkinci faktörde kentte turizm sektöründe işlevsel ve katılımcı bir yönetişim modelinin aktif olarak bulunmamasıdır. İşletmelerin kurumsal ve sektörel kapasitelerini geliştirmelerine yönelik gerek bağlı bulundukları Mardin Ticaret ve Sanayi Odası ve ilgili diğer Meslek odalarından ve gerekse ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından destek almamaktadırlar. Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (Mardin TSO), üyelerini kurumsal kapasite yetersizliğinden dolayı ihtiyaç duyulan alanlarda destekleyememektedir. Diğer taraftan işletmeler ile kamu kurum ve kuruluşları arasında kurulması gerekli iş birliği ve koordinasyon konusunda da aktif bir rol üstlenememektedir. Güncel olarak kamu kurumları ve iş dünyası örgütleri, uluslararası standartlarda politikalar ve uygun hizmetler üretmeleri ve şehirdeki sektörel kapasitenin arttırılmasına yönelik gerekli kurumsal ve sektörel kapasiteye henüz ulaşmış değillerdir. Proje gerek sektörde yer alan işletmelerin gerekse politika üretme ve uygulama yetkisine sahip kamu kurumlarını, kentin iş dünyasını temsil eden en önemli örgütü olan Mardin TSO koordinasyonunda, desteklenmesini ön görmüştür. Mardin TSO planlanan proje faaliyetleri doğrultusunda kendi kurumsal ve sektörel kapasitesini geliştirmesi ve eş zamanlı olarak da kurumsal ve sektörel kapasite bileşenleri eksenlerinde işletmeler ve kamu kurumlarına destek sağlayacaktır.
Proje faaliyetleri, iki eksen üzerinde geliştirilecek iş birliğine dayalı olarak planlanmıştır. Bu eksenlerden birincisi, Mardin TSO ve üyelerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi yoluyla kapasitenin arttırılmasıdır. İkinci eksen, turizm sektörü üzerinden geliştirilecek iş birliği ile Mardin TSO ve üyelerinin sektörel kapasitelerinin artırılmasıdır.

Projenin Genel Amacı

Granada TSO ve Mardin TSO arasında karşılıklı kurumsal ve sektörel kapasitenin geliştirilmesi ve her iki şehrin iş dünyası arasında diyalog ve iş birliğinin sağlanması.

Projenin Özel Hedefleri

■ Granada TSO ile iş birliğiyle Mardin TSO’nun ve turizm sektöründeki üyelerinin kurumsal ve sektörel kapasitelerinin arttırılması.
■ Granada şehrinin turizm sektöründeki başarılı uygulamalarının Mardin İline model oluşturması.

Projenin Bileşenleri

Mardin TSO'nun kurumsal kapasitesini geliştirmeye yönelik iki önemli kapasite geliştirme ekseni belirlenmiştir:

■ Kurumsal ve örgütsel kapasitesinin arttırılması,
■ Turizm sektöründeki paydaşlarla iş birliği içinde sektörel kapasitenin arttırılması,